Vi oplever i øjeblikket problemer med Dankort og MobilePay. Benyt venligst faktura som betalingsmetode i stedet.

 
0
0,00 DKK
0
09-03-2018

FN’s verdensmål – en bæredygtig udvikling

”Verdensmålene er unikke, fordi de involverer og engagerer alle sektorer, specielt den private sektor, som anerkendes som en vigtig aktør, der kan bidrage med viden, nye investeringer og innovative løsninger i samarbejde med den offentlige sektor.” (Deloitte, 2017)

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling har sat kursen for et mere bæredygtigt samfund og en sundere planet. Fremmod 2030 har FN’s 193 medlemslande forpligtet sig til at lave nationale handlingsplaner for at opnå målene. Som privat aktør har vi også et ansvar for at skabe en bæredygtig verden – et ansvar, som vi tager seriøst i 3R Kontor. Vi arbejder målrettet med aktiviteter, som understøtter flere af målene.

Vi har fokus på et positivt psykisk arbejdsmiljø, hvor vi som noget unikt arbejder vi med at integrere socialt udsatte på arbejdsmarkedet. Her sætter vi en ære i at alle medarbejdere trives - uanset deres baggrund. Vi arbejder målrettet for at sikre at medarbejderne finder glæden ved uddannelse og arbejde, og ikke falder tilbage i gamle vaner med kriminalitet, misbrug eller lignende. Gennem et fast arbejde med struktur, forventninger og tilpasset ansvar, er målet at forbedre medarbejdernes livsglæde og mentale helbred. Vi ønsker at være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere for at sikre en høj livskvalitet og velvære.Uddannelse ligger os tungt på sinde i 3R Kontor. Vi er stolte over at have fire unge mennesker ansat, som var ufaglærte og arbejdsløse, da vi mødte dem. Nu er de alle i arbejde ved 3R Kontor som led i deres uddannelse. Vi hjælper unge mennesker ind i uddannelsessystemet igen og sikre, at de opnår relevante kompetencer. Vi arbejder målrettet med Erhvervsskolernes Grund Uddannelse (EGU). Det er en 2-årig uddannelse med 21 ugers skolegang, som giver en grunduddannelse, der kan sikre et videre forløb på det danske arbejdsmarked gennem de rette kompetencer, relationer og ikke mindst selvstændighed.Som en naturlig følge af vores arbejde med SDG4, arbejder vi målrettet for at sikre, at de unge mennesker finder deres rette hylde på arbejdsmarkedet. Vi arbejder derfor for, at reducerer arbejdsløsheden blandt unge, hvilket i et samfundsøkonomisk perspektiv er uhyre vigtigt for at reducere udgifter til offentlig forsørgelse og andre samfundstunge udgifter på længere sigt. Et andet arbejde indenfor SDG8, som vi arbejder for, er reduktion af materiale forbrug i produktion ved at give nyt liv til brugte møbler. Vi prioriterer brugt over nyt, og reducerer dermed mængden af nye produkter, der produceres samtidig med at miljøpåvirkningen reduceres – et vigtigt skridt en bæredygtig fremtid.Dette verdensmål er centralt i vores arbejde, fordi vi gennem 3R princippet (reduce, reuse, recycle) holder brugte møbler i kredsløb og dermed ude af affaldssystemet. Ved at arbejde med gensalg, istandsættelse og donation forlænger vi produkters levetid markant. De fleste vil helst have nye møbler, men der er naturligvis ikke økonomi til at udskifte alt på en gang. Vi kan derfor imødekomme behovet for nye møbler ved at genbruge gamle ressourcer, f.eks. ved at lave nye bordben af gamle og kasserede bordplader om til nye stole. Vores ønske er at skabe de bedste muligheder for at både offentlige og private aktører kan købe brugte møbler og sikre ansvarlig produktion og forbrug.Vi arbejder på at sikre, at de unge mennesker vi ansætter, ikke falder tilbage i tidligere kriminelle spor. Dette gør vi ved at skabe et trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, der kan øge livskvaliteten og velværet hos den enkelte medarbejder og skabe gode sociale relationer, der kan være med til at undgå fremtidige tilbagefald. Samtidig vil processen være dokumenteret og transparent hele vejen, hvormed vi kan understøtte transparente institutioner, da der ikke vil være noget skjult i hele møbelprocessen. Al salg af nye og brugte møbler registreres samtidig med at vi sikrer fuldt overblik over forløbet for brugte møbler og gevinsterne ved det sociale arbejde.Et vigtigt element i at opnå målene er at arbejde tæt sammen på tværs. Vi ønsker at skabe partnerskaber med offentlige aktører, så vi i fællesskab kan sætte skub i den bæredygtige udvikling. For 3R Kontor indebærer dette blandt andet et nystartet erhvervsPhD-projekt, der sætter fokus på cirkulær økonomi i offentlige udbud. Med dette ønsker vi at skabe et forgangseksempel på, hvordan kommuner og private aktører kan samarbejde for at opnå verdensmålene om en bæredygtig udvikling gennem cirkulære indkøb og håndtering af møbler.

FN’s verdensmål – en bæredygtig udvikling

Relaterede artikler:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev